Aby ty naše holky netrpěly hladem…

Po odkvětu ovocných stromů a řepky olejné v okolí, dochází k poměrně dlouhému hladovému období, kdy nemají včelky co do sosáčku. Většinou to je také i období po prvním medobraní. I když necháváme našim holkám poměrně dost zásob, tak stejně docházelo vlivem nulové snůšky ke snížení plodovaní. V podstatě nám včelstva přecházela do takového jejich ekonomického režimu. Abychom tomu zabránili a udržely naše svěřenkyně stále ve snůškové a zdravotní kondici, rozhodli jsme se jim věnovat kousek naší půdy a tu osít Svazenkou Vratičolistou. Jedná se o velice medonosnou rostlinu s výborným vlivem i pro půdu. Tou, jak tak doufáme, překleneme období do květu lip a dalších lesních stromů a keřů. Udržíme tak, snad naše holky bez stresu po celou sezónu v kondici a dobrém zdravotním stavu. Budeme doufat, že nám příroda a její vláha bude nakloněna a tento experiment se podaří.

Videa:

Setí Svazenky Vratičolisté – stará dobrá roudnická sečka

Tags